Kostholdsanalyse

Analyse av kostholdsregistrering 3 - 4 dager. Det anbefales en enkelttime med klinisk ernæringsfysiolog før denne analysen.

kr 1 200,00